Loading...
Tętniaki aorty brzusznej – charakterystyka i leczenie2019-04-18T08:45:15+02:00

Realizatorzy badań w programie diagnostyki tętniaków aorty brzusznej – mapa ośrodków w Polsce

Wszystkie lokalizacje
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M.Skłodowskiej-Curie 9
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Dębinki 7
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Prądnicka 80
SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego 22
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Opolu Al. W. Witosa 26
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. M. Kamieńskiego 73a
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ul. Stanisława Staszica 16
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4
Wszystkie lokalizacje

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M.Skłodowskiej-Curie 9

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Dębinki 7

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Prądnicka 80

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego 22

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Opolu Al. W. Witosa 26

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. M. Kamieńskiego 73a

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ul. Stanisława Staszica 16

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4

Informacje o programie:

  • dla pacjentów 65+
  • czas trwania: 2018 – 2020
  • czynniki ryzyka: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, otyłość, wykrywane 5 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet
  • informacji o programie i zasadach zapisów na badania udziela infolinia

Ogólne informacje o tętniakach aorty brzusznej

Tętniak aorty brzusznej to poszerzenie jej światła powyżej 3 cm, występujący 4-8 razy częściej u mężczyzn, najczęściej po 60 roku życia. Częstość jego występowania w tej populacji wynosi 4-7,6%.

Większość tętniaków aorty brzusznej i tętnic obwodowych jest następstwem zmian zwyrodnieniowych błony środkowej ściany tętnicy, związanych ze zmniejszeniem zawartości w niej elastyny i kolagenu. Rozpoznawane są zwykle jako incidentaloma, czyli przypadkowo podczas rutynowej ultrasonografii, najczęściej u mężczyzn wykonywanej w celu diagnostyki gruczołu krokowego.

Często pierwszym objawem tętniaka jest jego pęknięcie, co jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Ryzyko pęknięcia tętniaka aorty brzusznej jest zależne od średnicy tętniaka i wzrasta powyżej 50 mm średnicy. Śmiertelność związana z pęknięciem tętniaka aorty brzusznej jest wysoka i wynosi 60–80% . Jedyną metodą leczenia tętniaków jest leczenie operacyjne. Wskazaniem do tego uznaje się średnicę 50-55 mm, powyżej której ryzyko pęknięcia tętniaka przewyższa ryzyko operacji lub wzrost średnicy tętniaka o 1 cm w ciągu roku.

Istnieją dwie metody leczenia operacyjnego: klasyczna – otwarta i wewnątrznaczyniowa, polegająca na wyłączeniu tętniaka aorty poprzez implantację z dostępu pachwinowego protezy wewnątrznaczyniowej – stentgraftu. Leczenie operacyjne tętniaków aorty brzusznej w trybie planowym wiąże się z ryzykiem zgonu 3–6%. Wyniki wczesne implantacji stentgraftów są lepsze, zwłaszcza u chorych z wysokim ryzykiem kardiologicznym. Wyniki odległe obu tych metod są do siebie zbliżone.

50-70% tętniaków aorty brzusznej charakteryzuje się, tzw. trudną anatomią, na którą składają się: kątowe ustawienie szyi tętniaka, jej stożkowaty kształt, wąskie tętnice dostępu pachwinowego (udowe wspólne i biodrowe zewnętrzne) z istotną miażdżycą oraz krętym przebiegiem, wąskie rozwidlenie aorty oraz krótkie tętnice biodrowe wspólne.

Nadal wielkim wyzwaniem dla chirurga naczyniowego jest leczenie tętniaków aorty okołonerkowych i piersiowo-brzusznych, które zaopatrywane są przy pomocy stentgraftów branczowanych (z odnóżkami) i fenestrowanych (z okienkami). Alternatywą mogą być techniki kominowe i peryskopowe, których głównym zadaniem jest zapewnienie perfuzji do tętnic nerkowych i trzewnych z całkowitym wyłączeniem tętniaka aorty. Operacje te są bardzo czasochłonne, trudne technicznie i obciążające dla pacjenta.

lekarze z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK1 (dr hab. n.med. Marek Iłżecki oraz lek.med. Adam Skwarzyński) podczas operacji wewnątrznaczyniowego zaopatrzenia okołonerkowego tętniaka aorty brzusznej metodą fEVAR