Koordynator badań – Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK 1 w Lublinie2019-04-02T13:25:26+02:00

Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii SPSK1 w Lublinie liderem przesiewowych badań w Polsce.

Przed zespołem Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii SPSK1 w Lublinie stanęło niezmiernie ważne i odpowiedzialne zadanie przeprowadzenia ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w latach 2018-2020. Pozycja lubelskiej Kliniki w Polsce wynika z ogromnego doświadczenia i zaangażowania jej lekarzy. Rocznie operowanych jest tu prawie 200 pacjentów metodą wewnątrznaczyniową EVAR lub klasyczną techniką angiochirurgiczną.

Doświadczenie zebrane w trakcie poprzednich lokalnych akcji pod patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w listopadzie 2017 roku oraz w maju 2018 roku zaowocowało wygranym konkursem na organizację takiego badania w skali całego kraju.

W przygotowaniu oraz koordynacji badań w skali ogólnopolskiej biorą udział: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, Dr hab. n. med. Piotr Terlecki, Dr n. med. Andrzej Wojtak, Dr n. med. Tomasz Pedowski oraz lek. med. Wojciech Rogala. W tym celu opracowana została dokumentacja oraz materiały, które będą wykorzystywane przez wszystkie podmioty wykonujące badanie przesiewowe tj. ankieta, scenariusz rozmowy, wzór karty pacjenta, wzór zaproszenia, materiały informacyjne. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia organizowano również szkolenia dla podmiotów wykonujących badania przesiewowe. 5 listopada w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się pierwsze, inicjujące spotkanie wszystkich reprezentantów uczestniczących w tym badaniu. Z uwagi na skalę tego przedsięwzięcia przeprowadzane są intensywne akcje promocyjne i komunikacyjne w poszczególnych województwach. Uruchomiono również ogólnopolską infolinię. Ponieważ jednym z warunków finansowania tego badania było jego rozpoczęcie w 2018 roku, dlatego od listopada tego roku rozpoczęto badania usg aorty brzusznej i tętnic biodrowych w Poradni Naczyniowej SPSK 1 w Lublinie przy ulicy Staszica 14.

Podsumowaniem tego ogólnopolskiego badania przesiewowego będzie zgromadzenie od wszystkich podmiotów wykonujących dokumentacji i danych pacjentów, z jednoczesną pełną archiwizacją tych danych, weryfikacją oraz dokonaniem analizy wykonanych zadań. Dane te będą raportowane kwartalnie oraz rocznie do Ministerstwa Zdrowia. Planowana liczba objętych badaniem przesiewowym pacjentów to 30000 (w całej Polsce), z założeniem wskaźnika wykrycia tętniaków aorty brzusznej na poziomie ok. 3-6%. Celem nadrzędnym tej akcji jest

wczesna wykrywalność tętniaka aorty brzusznej i kierowanie tych pacjentów do planowych operacji obarczonych śmiertelnością 0,5-3,0%, przy śmiertelności z powodu pękniętego tętniaka aorty 30-60%.

(autor: dr n.med. Andrzej Wojtak – Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii SPSK1)